STEM BÜLTENİ 5. SAYIMIZ YAYIMLANDI

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan STEM Takımı’nın hazırladığı STEM Bülteni’nin 5. sayısı, Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu temasına odaklanarak hazırlandı. STEM Takımı, gönüllü olarak çalışan öğretmenlerin çeşitli disiplinlerdeki deneyimlerini bir araya getirerek öğrencilere daha geniş bir bakış açısı kazandırmayı ve güncel sorunlara çözümler bulma becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu yenilikçi yaklaşımlar, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini artırarak, onları küresel düzeyde rekabet edebilir bireyler haline getirmeyi hedefliyor. STEM Takımı’nın bu başarılı çalışmaları, ilimizin eğitim sisteminin gelişimi ve öğrencilerin STEM alanlarına olan ilgilerinin artması adına önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilmektedir. Bültende yer alan ilkokul, ortaokul ve lise kademesine göre hazırlanan ödüllü sorulara yanıtlarınızı urfastem.gov.tr adresine göndererek ödül kazanabilirsiniz.E-Kitap için tıklayınız.


PDF Formatı İçin Tıklayınız